Home

Hållbarhetsredovisningar

Här är årets bästa hållbarhetsredovisningar - Aktuell

En global konsumentjätte, ett statligt bolag med internationell verksamhet och en liten firma med 46 anställda. Aktuell Hållbarhet kan nu berätta vilka företag som gjorde årets bästa hållbarhetsredovisningar. Inför rekordmånga deltagare på konferensen Årets bästa hållbarhetsredovisning tog Ikea i går mot förstapriset i kategorin stora bolag Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Servic hållbart företagande. Investerare analyserar företags hållbarhetsredovisningar för att se vilka som agerar etiskt och som kan vara av mindre risk att investera i. Hållbarhet har blivit ett fenomen som företag måste inkludera i sina strategier och mål och flera företag idag utforma

Toggle navigation. English; français; Deutsch; español; português (Brasil) English . English; français; Deutsch; español; português (Brasil Corpus ID: 191893936. Hållbarhetsredovisning : En studie om hur strategier och förväntningar kan påverka innehållet i hållbarhetsredovisningar - analyserat utifrån ett legitimitetsperspekti SBT gör det möjligt för verksamheter att utveckla utsläppsscenarier och klimatmålsättningar som är i enlighet med verksamhetens andel av den globala utsläppsbudgeten. Vårt team hjälper dig att beräkna din koldioxidbudget och visa hur din organisation borde reducera utsläpp i enlighet med forskningsbaserade metoder organisationens rekommendationer och riktlinjer för hållbarhetsredovisningar. Utifrån det material som införskaffats under de intervjuer och enkäter som genomförts med de medverkande företagen har en intressentmodell applicerats för dessa företags hållbarhetsredovisningar. Välkänd teori behandlas. Miljöbalken (MB) och de regler so Års- och hållbarhetsredovisningar Års- och hållbarhetsredovisning 2020. Ladda ned. Års- och hållbarhetsredovisning 2019 . Ladda ned. Års- och hållbarhetsredovisning 2018. Ladda ned. Års- och hållbarhetsredovisning 2017. Ladda ned. Hållbarhetsredovisning 2016 . Ladda ned.

Vi hjälper dig med hållbarhetsfrågor som Agenda 2030, TCFD, sustainable finance, antikorruption, CSR, hållbarhetsredovisningar med mera. Business Law. We offer qualified legal business advice with access to specialist expertise. The focus is on being a fast-paced and flexible legal partner with the ability to understand and solve our clients business challanges.Company Law & Restructuring. Hållbarhetsredovisningar; Så förhåller sig AP7 till Disclosure-förordningen (SFDR) Temaarbeten. Private Equity; Klimat; Färskvatten; Klimatlobbying; Arbetsvillkor inom gröna näringar; Hållbar effektmätning; Klimatomställning; Avskogning; Om oss. Organisation; Styrelse; Ledning; Årsredovisningar; Nyheter; Våra dokument; Om Cookies; Personuppgiftspolicy; Så arbetar v Hållbar utveckling - resultat. Här finner du samtliga ASSA ABLOYs hållbarhetsredovisningar. Rapporterna finns endast på engelska

5 steg för framgångsrika B2B-webinars | Navigator

Hållbarhetsredovisning - En studie av svenska

Corpus ID: 127628868. Hållbarhetsredovisningar : Ger FARs förslag till rekommendation ökad kvalitet, tillförlitlighet och trovärdighet? @inproceedings. Välkommen till Pantamera - Pantamer SAS årsredovisning 2017/2018. Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för november 2017 - oktober 2018, lagts fram och godkänts. Årsredovisningen finns nu tillgänglig på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations, och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare. Rail passenger numbers rising A win-win situation Summary of SJ´s 2015 Annual and Sustainability Repor Tidigare Hållbarhetsredovisningar . Sustainability report 2019 Sustainability report 2018 Sustainability report 201

Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit en viktig del i samhället av den anledning att människors engagemang i hållbarhetsfrågor ökat. Företag fokuserar på att integrera CSR aktiviteter i. företagens hållbarhetsredovisningar (på engelska: Global Reporting Initiative, GRI) för att utforska förhlålanden mellan hur företagen arbetar med miljöledning och hur detta påverkar företagens prestation. Intressant nog visas att det finns en positiv korrelation mellan mngå a delar av miljöledningsarbetet och en förbättrad innovationsförmgåa. Hlålbarhetsfrgåorna och.

börsnoterade företagens val att låta hållbarhetsredovisningar bestyrkas samt valet av bestyrkandegivare. Den positivistiska forskningsfilosofin har använts i uppsatsen och det ha Digitala och tillgänglighetsanpassade års- och hållbarhetsredovisningar. Enkelt och kunden kan själv lägga upp sitt innehåll Highlights von Hurley, O'Neill, Burton, Volcom, Reef u.v.m. - gleich zuschlagen Hållbarhetsredovisningar; Jobba hos oss. Lediga jobb; Press. Presskontakt; Pressreleaser; Produktbilder; Butiksbilder; Logotyper; HÅLLBARHETS-REDOVISNINGAR. Varje år, sedan 2009 har NilsonGroup publicerat en hållbarhetsrapport där vi beskriver vårt hållbarhetsarbete genom hela varuflödeskedjan, från designstadiet tills dess att produkten hamnar hemma hos kunden. Med rapporten vill vi. KPMG:s specialister har lång erfarenhet av att granska hållbarhetsredovisningar. Dow Jones Sustainability Index. Få allt på plats inför granskning! KPMG har lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter i rapporteringen till DJSI och tolkningen av resultatet. Korsreferens GRI och EU-direktivet . This linkage document shows how the GRI Standards can be used to comply with all aspects of the.

Allt från hållbarhetsredovisningar till rapportering till olika frivilliga initiativ såsom FNs Global Compact (UNGC), CDP och FNs Principles for Responsible Investments (UNPRI) eller rapporteringen till i index för hållbara investeringar såsom Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Från och med 1 juli 2016 gör en ändring av Årsredovisningslagen att det blir obligatoriskt med. Lagen om hållbarhetsredovisning är egentligen ändringar i ett antal lagar, däribland årsredovisningslagen som numera säger: Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland. Miljö. Våra års-och hållbarhetsredovisningar är helt digitala, vilket både ökar tillgängligheten och är bra för miljön. Trevlig läsning! 2020 års-och hållbarhetsredovisning . Vår Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 har temat Hållbar resa 2020. En sammanfattning av ett annorlunda år som vi har tagit oss igenom med ett tydligt hållbarhetsfokus och en stark och trygg ekonomi med.

Vi på BillerudKorsnäs är stolta över hur långt vi kommit i vårt hållbarhetsarbete, men utgår samtidigt ifrån att allt har en potential att förbättras. Därför är vår hållbarhetsredovisning ett bra verktyg för att samtidigt kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete Stiftelsen Stora Sköndal upprättar i enlighet med årsredovisningslagen sedan 2017 en hållbarhetsrapport där vi beskriver verksamhetens resultat och utveckling inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Våra års- och hållbarhetsredovisningar i pdf-format. Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2020

Redan idag publicerar ett betydande antal svenska företag särskilda hållbarhetsredovisningar och härigenom kan de således fortsätta med detta och helt enkelt hänvisa till denna i förvaltningsberättelsen. Oavsett hållbarhetsrapportens format och placering ska företaget i förvaltningsberättelsen upplysa om var hållbarhetsrapporten finns och därigenom också avgränsa rapporten. Hållbarhetsredovisningar. Parks and Resorts Årsberättelse & hållbarhetsredovisning 2020. Parks and Resorts Hållbarhetsrapport 2019. Parks and Resorts Hållbarhetsredovisning 2018. Parks and Resorts Hållbarhetsredovisning 2017. Parks and Resorts Hållbarhetsredovisning 2016 Hållbarhetsredovisningar per år Hållbarhetsredovisningar 2020 Hållbarhetsredovisning (pdf - sve) Hållbarhetsredovisning (pdf - eng) 2019 Hållbarhetsredovisning (pdf - sve) Hållbarhetsredovisning( pdf - eng) 2018 Hållbarhetsredovisning (pdf - sve) Hållbarhetsredovisning( pdf - eng) 2017 Hållbarhetsredovisning (pdf) Vill du läsa Preems årsredovisningar eller annan finansiell. Här finner du våra Års-och hållbarhetsredovisningar. Period Rapporter; Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2020: Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (PDF) Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (webbversion) Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2019: Års- och hållbarhetsredovisning 2019 (PDF) Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2018: Års- och. Hållbarhetsredovisning. I vår hållbarhetsredovisning beskriver vi hur vi arbetar för att vårt kaffe både ska smaka och göra gott. Trots att vi tillverkar mer och mer kaffe sjunker vår klimatpåverkan. Det är vi naturligtvis både glad och stolta över. Framstegen på hållbarhetsområdet handlar om både stora och små åtgärder i.

Hållbarhetsredovisning - kanon eller kalkon? En studie av

 1. 7. Deutsche Meisterschaften der Thematischen Philatelie Beim Festabend am Freitag, 10. Mai 2019, im Stadtgarten Steele fiel die Entscheidung Grand Prix für: Dieter Egelried
 2. ska risken för smittspridning bland våra medarbetare
 3. Betong är hållbart. Det är ett naturligt, vackert och kreativt material. Vi bryr oss. För oss är människorna och miljön viktigast.Tillsammans med våra kunder bygger vi ett långsiktigt hållbart samhälle
 4. Betong är en komplex produkt. Det krävs mycket erfarenhet, stor kunskap och även finess för att utveckla betong till de unika byggnader och konstruktioner vi ser omkring oss. Vi i Team Thomas kan betong och tillsammans med våra kunder bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle, runt om i världen. Vi på Team Thomas har lång erfarenhet av att utveckla den optimala betongen för.
 5. The apparel industry and the fashion industry is considered one of the most controversial industries both when it comes to environmental and social aspects. Several scandals has been discovered in the fashion industry in recent years, from work opportunities to animal cruelty. The fashion industry has faced and still faces many challenges. Several sustaina-bility initiatives have been taken in.

Hållbarhetsredovisningar Upplysningar om miljö ingår i Södras årsredovisning sedan 2013 och också om andra aspekter av hållbarhet sedan 2013. Södras första års- och hållbarhetsredovisning enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer publicerades 2017 Hållbarhetsredovisning. ­. EU:s föreslagna nya regelverk för hållbarhetsredovisning, CSRD, kommer skapa betydligt bättre transparens och jämförbarhet än de nuvarande kraven på företagens hållbarhetsredovisningar. Det menar Finansinspektionens gd,.. Vi är en av få aktörer i Sverige som genomför icke-finansiella revisoner av hållbarhetsredovisningar i enlighet med den internationella standarden AA1000AS(2008). En granskning enligt AA1000AS innehåller bland annat granskning av data, textinnehåll, och processer som har använts för att definiera innehållet i rapporten. Granskningen resulterar i en bestyrkanderapport som kan. I DSVs hållbarhetsredovisningar kan du läsa om vårt lokala och globala hållbarhetsarbete inom viktiga områden som miljö, CSR, arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Lokal HÅllbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning -Sverige. Ladda ner vår hållbarhetsredovisning för arbetet inom DSV i Sverige under 2019 . Ladda ner vår senaste Hållbarhetsredovisning. Global.

Menigo - Krav på hållbarhetsredovisning skapade behov av

Hållbarhetsredovisning : En studie om hur strategier och

Läs vår senaste årsredovisning och ladda ned årsredovisningar från tidigare år hållbarhetsredovisningar genom att studera i vilken utsträckning negativ information presenteras. Uppsatsen undersöker även om branschtillhörighet påverkar frekvensen av negativ information. Metod: I studien tillämpats en kvantitativ metod med innehållsanalys. Teoriinsamlingen är baserad på vetenskapliga artiklar som handlar om hållbarhetsredovisning, branschtillhörighet, GRI. Års- och hållbarhetsredovisningar. Här nedan återfinns års- och hållbarhetsredovisningar. Fram till 2016 var års- och hållbarhetsredovisningen separerade i olika dokument, från och med 2017 är de integrerade i en sammanhållen rapport Ekonomihälsapriset. Vad våra kunder säger. Hållbarhet. Den hållbara sparbanksidén. Våra långsiktiga arbetsområden. Hållbara tips. Kom igång med hållbart företagande. Handfasta vardagstips för ditt företag. Hållbarhetsredovisningar

CEMAsys.com AS Hem Hållbarhet ..

New Wave Group AB. New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken samt produkter till företags-, sport-, gåvo- och inredningssektorn RESULTAT I SAMMANDRAG 2020 2019 2018 2017 2016 Omsättning (mkr) 2 491 2 339 2 206 2 115 2 726 Resultat efter finansiella poster (mkr) 330 325 368 335 931 Hållbarhetsredovisning har under de senaste decennierna vuxit till att utgöra en viktig roll i företags kommunikation med marknaden. År 2017 infördes lagstadgad obligatorisk hållbarhetsredovi.

Vilka är hållbarhetsredovisningens intressenter? - Epsilon

 1. 2013 är det första året samtliga fyra svenska storbanker frivilligt väljer att upprätta separata hållbarhetsredovisningar. Syftet med denna uppsats är att undersöka för vilka intressenter de svensk.
 2. Unethical procedures, social irresponsibility and climate change all contribute to unsustainable development. Changing our behavior to contribute to sustainable development has therefore become inc.
 3. The aim of this study is to find out if there is any difference between how a state-owned company and a publicly listed private company communicate its sustainability performance in its sustainabil.
 4. 2015-maj-19 - Utforska Sustainable Studios anslagstavla Hållbarhetsredovisningar / Sustainability Reports på Pinterest. Visa fler idéer om arbete, företag, mole
 5. Hållbarhetsredovisning : En studie om hur strategier och förväntningar kan påverka innehållet i hållbarhetsredovisningar - analyserat utifrån ett legitimitetsperspekti
 6. Corporate social responsibility, CSR, är ett aktuellt ämne eftersom intressenter mer och mer sätter press på företagen att ta socialt och miljömässigt ansvar. Företag kommunicerar huvu dsakligen CS.

Finansiella rapporter - Arkiv AFR

 1. Äldre hållbarhetsredovisningar; Dela. Äldre hållbarhetsredovisningar. Historien har lärt oss att blicka framåt Behovet av ett långsiktigt hållbart tänkande är inget nytt inom HSBs organisation. Vi har arbetat med hållbara lösningar för våra medlemmar i många år. Sedan 2008 har vi samlat vårt hållbarhetsarbete i redovisningar och du hittar samtliga här. HSBs historia är i.
 2. Bäst i klassen? : - En studie av hållbarhetsredovisningar i statligt ägda bolag. umu.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Change search. Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4 ; CSV 5; CSV all metadata; CSV all metadata version 2.
 3. a Iriskic}, year={2013} } Jas
Karelska piroger - ett recept från LantmännenBarnkörer - Bromma församling

Background: In recent years the demand for sustainability reports has increased. One of the guidelines for sustainability reports is the GRI and the majority of Swedish companies follow these. A lo. Bäst i klassen? : - En studie av hållbarhetsredovisningar i statligt ägda bolag. ju.se. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Change search. Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4 ; CSV 5; CSV all metadata; CSV all metadata version 2. Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker är något som blivit allt viktigare - även innan Coronapandemin. Kraven på riskanalyser ökar i allmänhet, bland annat i hållbarhetsredovisningar, och allt fler ser att det finns konkreta och affärsmässiga vinster med att ha kontroll på riskerna.. De globala hållbarhetsutmaningarna påverkar företagens verksamheter i allt. Jämförbarhet i hållbarhetsredovisningar : en fallstudie av tre statliga företag Please wait Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistic Sustainable Studio. s bästa anslagstavlor. Utställningar / Exhibition

2 mkb fastighets ab hÅllbarhetsrapport 2020 År 2020 - en Översikt 294 total installerad effekt solceller (219 kw) total minskning av direk Vara god eller göra gott? : en studie av 2008års hållbarhetsredovisningar i statligt ägda företag. umu.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Change search.

Home - Revisionskonsulterna J Hägglun

To act responsible in relation to environmental, economic and social issues is a trend that is spreading among businesses and their investors. In order to assess business risks, ethical interested. Tidigare hållbarhetsredovisningar. Highlights 2019 Hållbarhetsredovisning 2019 Hållbarhetsredovisning 2018 Hållbarhetsredovisning 2017 Hållbarhetsredovisning 2016 Hållbarhetsredovisning 2015 Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 201 I panelen: - Carina Silberg, hållbarhetsansvarig på Alecta, - Elisabet Linge-Bergman, Senior Sustainability Specialist på SEB, - Thé Års- och hållbarhetsredovisningar. Våra finansiella rapporter ger en god inblick i Lantmännens olika verksamheter och hur de utvecklas. Ladda gärna ner och läs rapporterna på nedan länkar. Årsrapporten är en sammanfattning av den mer omfattande års- och hållbarhetsredovisningen

Barn i sorg - Bromma församling

hållbarhetsredovisningar. by admin | Nov 30, 2018 | 0 comments. Recent Posts. Instead of a Global Carbon Tax; Successful integration of climate change aspects in Nordic businesses; Följ oss på Twitter Tweets by @@2050AB1. Kraven på att man ska hållbarhetsredovisa ökar och kommer från olika håll. Det kan vara från kunder, inför upphandlingar, från försäkringsbolag, banker, offentliga institutioner osv. Problemet är att kravställare ofta inte vet exakt hur en sådan redovisning skall se ut. I vår guide hittar du allt du behöver veta: Vad. Hållbarhetsredovisningar. 13 artiklar. Livscykeltänk. 5 artiklar. Metaller. 5 artiklar. Plaster. 5 artiklar. Produktstudier. 2 artiklar. Skolmaterial. 8 artiklar. Hållbarhetsredovisning 2020 > Om rapporten > VD-ordet > Om El-Kretsen > Året i korthet > Producentens ansvar > Hållbarhetsstyrning > Våra intressenter > Logistiken > Risk och väsentlighet > Statistik > Ladda ner rapport ; Om. I vår guide presenterar vi olika tips kring hur du kommer igång med arbetet och tar fram en komplett hållbarhetsredovisning. Den tredje av de tio punkter vi diskuterar är Avgränsa genom att identifiera relevanta områden och indikatorer. En hållbarhetsredovisning behöver avgränsas och här gäller det att hitta ett bra sätt som.

Annual financial reports ap7

Sveriges största företag anställda i sverige | det finns

Detailed investment strategy ap7

Års- och hållbarhetsredovisningar. Års- och hållbarhetsredovisning 2020. Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Hållbarhetsbilaga 2019. Års- och hållbarhetsredovisning 2018 GRI-bilaga 2018. Års- och hållbarhetsredovisning 2017 GRI-bilaga 2017. Års- och hållbarhetsredovisning 2016 GRI-bilaga 201 Hållbarhetsrapport. Här återfinns Coop Sverige ABs och dotterbolaget Coop Logistik ABs lagstadgade hållbarhetsrapport. Notera att Coop Sverige AB och Coop Logistik AB ingår i KF. En stor del av hållbarhetsarbetet sker samordnat inom ramen för verksamheten. Ytterligare beskrivning av hållbarhetsarbete hittas i KFs års- och. För att kraven på hållbarhetsredovisningar ska leda till mer än redo-visning är det viktigt att göra företagen uppmärksamma på hur redovisningarna kan användas för att förändra och förbättra det egna hållbarhetsarbetet. För att önskvärda förändringar ska uppnås - ansvarstagande och hållbara företag - är det centralt att företag lär sig att arbetar med och.

Finansiell kommunikation. Vi utvecklar kommunikation som stärker varumärke och position för börsföretag och deras ledningar på kapitalmarknaden exempelvis genom årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och kapitalmarknadsdagar Nedan presenteras delårsrapporter, årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och kapitalmarknadspresentationer från Vasakronan. Finansiella rapporter Vasakronans årsredovisning 2020 Läs mer Financial information Interim Report Jan - March 2021 Läs mer Financial information Year-end report 2020 Läs mer Finansiella rapporter Delårsrapport jan-mars 2021 Läs mer Finansiella rapporter. hållbarhetsredovisningar som följer just GRI's riktlinjer (Regeringen 2007). Sverige var som land först i världen med att ha som krav att hållbarhetsredovisning ska produceras för statligt ägda företag. Borglund (2009:119-121) menar dessutom att för svenska företag som vill använda CSR som en konkurrensfördel är det i det närmaste en självklarhet att använda sig av GRI's.

Hållbarhetsredovisningar - Sustainability - Lås

hållbarhetsredovisningar bör utformas eller, ofta i en mera företagsetiskt profilerad diskussion, värdet av hållbarhetsredovisning som instrument för att skapa en ansvarsfull organisation. Inom den företagsetiska teoretiskt inriktade forskningen har kritiker som Norman & MacDonald (2004) menat att begrepp som 3BL är missvisande. Miljömässiga och sociala resultat existerar inte. Utformning av hållbarhetsredovisningar; Granskning av att leverantörer uppfyller avtalade krav inom hållbarhet avseende miljö, etik och socialt ansvar; Oberoende granskning av hållbarhetsredovisningar i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Oberoende granskning av hållbarhetsinformation i fristående redovisningar och/eller årsredovisningar; Kontakt. Lennart Nordqvist Partner. Kommuners hållbarhetsredovisningar En studie om varför det förekommer skillnader i omfattning och innehåll hos kommunala hållbarhetsredovisningar Författare: Helena Frisk Jensen Sandra Jelves Handledare: Hans Knutsson! Kommuners!hållbarhetsredovisningar!! 2! Sammanfattning) Uppsatsens titel:!Kommuners! hållbarhetsredovisningar!7!En! studie! om varför! det! förekommer! skillnader! i. Våra hållbarhetsredovisningar. I vår Hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vår hållbarhetsstrategi, våra aktiveter och mål. Bläddra online; Ladda ner som PDF; Bläddra online; Ladda ner som PDF; Vill du prata mer hållbarhet? Kontakta Marie Webrant, huvudansvarig för hållbarhetsarbetet inom Ballingslöv International koncernen. Marie Webrant Group Finance & Sustainability. Ecogains Biodiversitetsindex granskar hur storföretagen rapporterar på biologisk mångfald i sina hållbarhetsredovisningar; hur de identifierar, sätter mål, genomför åtgärder och följer upp biologisk mångfald. Syftet är att hjälpa företagen att förstå hur biologisk mångfald blir en naturlig del av deras hållbarhetsarbete och affärer. Första genomlysningen skedde 2019 (enbart.

Årsredovisningen omfattar sidorna 10 -15,18-24, 58-62, 72 -114. Hållbarhetsredovisningen omfattar sidorna 16 -17, 25-35, 48-53, 119-125 Årsredovisningar. Här hittar du Lisebergs årsredovisningar, verksamhetspresentationer och hållbarhetsredovisningar Här kan du läsa de senaste årens års- och hållbarhetsredovisningar för Luleå Energi. Med vår redovisning vill vi på ett lättillgängligt sätt berätta om det vi gör, varför vi gör det och vad vi kan göra bättre Hållbarhetsredovisningar för 2011-2015 finns under Investor relations - Rapporter. Anna Nambord. Chef hållbara affärer. Malmö . 040-690 57 54. Skicka e-post. Fredrik Ljungdahl. ESG-controller. Malmö. 040-661 97 04. Skicka e-post. Wihlborgs hållbarhetsmål. För att skapa tydlighet och fokus har vi valt ut fem övergripande mål som täcker in de centrala delarna i vårt.

Seminarium om hållbarhetsredovisningar - 1 september 201

Exempel på lokala hållbarhetsredovisningar; Plastkasse - nej tack! Plastkasse - Nej tack! Ge ett grönt löfte; Företag som har anslutit sig; Föreningar och hållbar verksamhet; #viställerom - föreningarnas aktiviteter; Blomstra i vakna med Steel FM; mål 2030. De sju utvecklingsmålen; Mål 1 - Välmående ; Mål 2 - Tillit & delaktighet; Mål 3 - Vattenkvalitet; Mål 4 - Ekosystem. LKAB:s värderingar ligger till grund för allt vi gör och vår vision och mission driver oss framåt. Världen står inför en utmaning orsakat av utsläpp som genomsyrat utvecklingen de senaste decennierna. Järn- och stålindustrin står för en fjärdedel av industrins samlade. globala koldioxidutsläpp. Samtidigt som efterfrågan på. Pulsenkoncernen har sin grund i tech­ branschen men är idag verksam inom flera olika områden. Social hållbarhet Pulsen Integration erbjuder marknadsledande tjänster inom cyber security och integratio

Granskning av Hållbarhetsredovisning - Varför är så få

För tredje året i rad släpps nu Ecogains Biodiversitetsindex, en utvärdering av de största svenska, nordiska och baltiska företagens hållbarhetsredovisningar utifrån hur de identifierar, sätter mål, genomför åtgärder och följer upp biologisk mångfald. Totalt har 240 företag i åtta länder granskats I dag tog Polarbröds hållbarhetsredovisning för 2019 hem förstaplatsen i den nyinrättade utmärkelsen Hallbars Awards som utser de främsta hållbarhetsredovisningar i världen Företag arbetar med ansvarsfullt företagande främst därför att det stärker företagens rykte och varumärke, för att de vill bidra till en hållbar utvecklin lämna hållbarhetsredovisningar enligt GRI-modellen. Bland de frågor som analyseras är vilka myndigheter som bör omfattas av ett eventuellt krav på redovisning enligt GRI-modellen liksom i vilken takt ett sådant krav skulle införas. Detta har betydelse för såväl mervärdet som kostnaderna. Avgränsningar Det har inte ingått i uppdraget att vi ska granska eller uttala oss om enskilda. Års- och hållbarhetsredovisningar. 2020 2019 2018 2017. Årsredovisningar. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 . AB Bostaden; Box 244, 901 06 Umeå ; ORGANISATIONSNUMMER 556500-2408; Telefon. 090-17 75 00 (växel) E-post. ab.bostaden@bostaden.umea.se; Besöksadress. Östra Kyrkogatan 2; Journummer. Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger ring 090.

För vem är de svenska storbankernas hållbarhetsredovisning

Tidigare hållbarhetsredovisningar Tidigare hållbarhets-redovisningar. Vi på Spendrups har arbetat kontinuerligt med hållbar utveckling sedan 2009. Här hittar du våra tidigare hållbarhetsredovisningar som pdf-filer. Ladda ner Spendrups hållbarhetsredovisning 2018. Ladda ner Spendrups hållbarhetsredovisning 2017. Ladda ner Spendrups hålllbarhetsredovisning 2016. Ladda ner Spendrups. Hållbarhetsredovisningar. 13 artiklar. Livscykeltänk. 5 artiklar. Metaller. 5 artiklar. Plaster. 5 artiklar. Produktstudier. 2 artiklar. Skolmaterial. 8 artiklar. El-Kretsen är ett icke-vinstdrivande företag skapat av branschorganisationer för elektronik- och batteriproducenter i Sverige. Vår uppgift är att hjälpa dem uppfylla sitt producentansvar genom att erbjuda ett rikstäckande. Addtechs hållbarhetsredovisningar . Addtechs Årsredovisning 2019-2020, med integrerad Hållbarhetsrapport. Addtech Hållbarhetsredovisning 2018-2019. Addtech Hållbarhetsredovisning 2017-2018. Addtech Hållbarhetsredovisning 2016-2017.pdf. Addtech Hållbarhetsredovisning 2015-2016.pdf. Addtech Hållbarhetsredovisning 2014-2015.pdf . Addtech Hållbarhetsredovisning 2013-2014.pdf. Addtech. hållbarhetsredovisningar är frivilligt och har blivit allt vanligare som komplement till årsredovisningar på grund av att intressenter nu efterfrågar mer information om hur företag arbetar med sina sociala, miljömässiga och etiska faktorer enligt Vormedal och Ruud (2009). Det har även blivit vanligare att redovisa om hållbarhet eftersom företag i och med detta erhåller legitimitet.

Här hittar du verksamhetsberättelser, hållbarhetsredovisningar och bokslutskommunikéer. Here you'll find annual reports in full and in brief. English versions from 2002 to 2008. Alla länkar öppnas som PDF / All links opens as PDF. 2020 KF årsredovisning 2020 D Löfbergs - Upptäck en ny generation kaff Äldre hållbarhetsredovisningar; Äldre hållbarhetsredovisningar. Historien har lärt oss att blicka framåt Behovet av ett långsiktigt hållbart tänkande är inget nytt inom HSBs organisation. Vi har arbetat med hållbara lösningar för våra medlemmar i många år. Sedan 2008 har vi samlat vårt hållbarhetsarbete i redovisningar och du hittar samtliga här. HSBs historia är i mångt. Hållbarhetsprinciperna. Kring 1990 enades, under ledning av professor Karl-Henrik Robért, ekologer, kemister, fysiker, läkare och andra experter runtom i världen om de fyra hållbarhetsprinciperna, som beskriver ett hållbart samhälle, eller snarare vad som krävs för att i längden upprätthålla liv på vår planet Här samlar vi delårsrapporter, bokslutskommunikéer, års- och hållbarhetsredovisningar liksom information om finansiering och vår finansiella kalender. Press och nyhete hållbarhetsredovisningar har en tydligare utveckling och i större utsträckning uppfyller GRI:s innehållsmässiga principer än privata företag. Slutsatsen som kan dras av detta är att ett obligatoriskt krav bidrar till att företags hållbarhetsredovisningar i större utsträckning uppnår sitt syfte med att bistå intressenterna med relevant information. Förslag till fortsatt forskning.

 • Titanic Thompson documentary.
 • Website Sicherheit prüfen Online.
 • Bull Put Spread Beispiel.
 • BlueWallet vs Electrum.
 • Spark new email on top.
 • Bank of America Österreich.
 • IBM 200 Tage Linie.
 • Einführung in die Programmierung LMU.
 • Wash sale calculator.
 • Wo kann ich DeFiChain kaufen.
 • Barefoot Arizona.
 • Berufsschule pferdewirt baden württemberg.
 • Etcs kosten.
 • Ubuntu release upgrade.
 • Stripe atlas subsidiary.
 • Биржа для чайников.
 • Scraping real time stock data.
 • Biowetter Zürich.
 • XTB Broker Kosten.
 • MLP Finanzberatung Gehalt.
 • Prime unbox down.
 • BAL TRC 10.
 • Spekulationssteuer Schweiz.
 • Credit card advantages and disadvantages in tamil.
 • Reddit Mavs.
 • Flux explorer.
 • Bester DNS Server 2020.
 • Excavator Awesome Miner.
 • RGB lighting.
 • BTC Ausbildung.
 • Gebrauchtwagen BMW 3er.
 • O2 Guthaben aufladen kostenlos.
 • Unbekannte Anrufe blockieren Huawei.
 • USD coin Reddit.
 • Fashion trends 2020.
 • Was ist Origin Protocol.
 • Dalwhinnie Winter's Gold master of malt.
 • ROI Krypto.
 • Broker Zypern Steuern.
 • Geld anlegen Kind Stiftung Warentest.
 • Wie viel Geld in ETF anlegen.